PERSONAL

Basic Fire

Basic Fire

Duyufur Rahman

Duyufur Rahman

Personal Accident Individual

Personal Accident Individual

Fire Takaful Scheme for Rancangan Perumahan Negara and Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati

Fire Takaful Scheme for Rancangan Perumahan Negara and Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati

Home Owner / House Owner Takaful

Home Owner / House Owner Takaful

Takaful Kembara

Takaful Kembara

Motor Private Takaful

Motor Private Takaful

Motorcycle Takaful

Motorcycle Takaful

Student Takaful

Student Takaful

COMMERCIAL

Fire Commercial

Fire Commercial

Motor Commercial

Motor Commercial

Marine Hull

Marine Hull

Marine Cargo

Marine Cargo

Contractor's All Risk

Contractor's All Risk

Group Personal Accident

Group Personal Accident

Workmen Compensation

Workmen Compensation

Public Liability

Public Liability

Professional Indemnity

Professional Indemnity

Branches

Head Office

Unit 2, Ground Floor
Bangunan Suria Kiulap BE1518
Negara Brunei Darussalam

Kuala Belait

Unit No.14, Block B
Bgn Pg. Haji Ali Bersaudara Jalan Jaya Negara
Tel: +673 333-8033 | +673 334-0252

Takaful Desks

Airport Mall

Perbadanan TAIB Airport Mall
Unit 18 & 19, Spg 12-25
Kg Jaya Setia Berakas

Gadong

Ibu Pejabat (Head Office)
Jabatan Pengangkutan Darat

Berakas

Pusat Memproses Mel
Jabatan Perkhidmatan Pos Lapangan Terbang Lama

Jalan Dewan Majlis

Ibu Pejabat
Jabatan Buruh Berakas

Call Centre

iCARe

Tel: +673 242-2222

Helpline

Tel: +673 222-3004

Business Hours

Monday – Thursday
8:15 am – 4:00 pm
Friday
8:15 am – 11:30 pm
2:30 pm – 4:00 pm
Saturday
8:15 am – 11:15 pm