Our Curent Board of Directors
Yang Mulia,
Awang Haji Khairuddin bin Haji Abd. Hamid

Chairman
Yang Mulia,
Pengiran Hajah Zety Sufina binti Pengiran Dato Paduka Haji Sani

Member
Yang Mulia,
Datin Dayang Hajah Hasnah Binti Haji Ibrahim

Member
Yang Mulia,
Dr. Awang Norfarizal bin Othman

Member
Yang Mulia,
Managing Director, Perbadanan TAIB

Member
Yang Mulia,
Mr Ramesh Pillai

Member
Yang Mulia,
Managing Director, Insurans Islam TAIB Holdings Sdn Bhd

Secretary