Public Notice

Dengan penuh hormat dimaklumkan bahawa Insurans Islam TAIB General Takaful dan Insurans Islam TAIB Family Takaful akan ditutup buat pada Hari Sabtu, 13hb Jun 2015.

Please be informed that Insurans Islam TAIB General Takaful and Insurans Islam TAIB Family Takaful will be closed on Saturday, 13th June 2015.

Kami ingin memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dihadapi. Sekian, Harap Maklum.

We sincerely apologize for any inconvenience caused, Thank You.