Penyerahan sumbangan Buku Tahtim Al-Quran dan Doa kepada Sekolah Ugama Mabohai, Kawasan Brunei 1