PELAN TAKAFUL KELUARGA BAGI PEMBANTU RUMAH

Memberikan manfaat perlindungan takaful jika berlaku kematian atau kecacatan/keilatan kekal samada akibat kemalangan atau penyakit
Meringankan tanggungan kewangan majikan jika berlaku kematian ke atas pembantu rumah yang mana melibatkan kos perbelanjaan pengurusan dan pemulangan jenazah
Untuk memenuhi keperluan Akta Buruh

Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah:

Ibu pejabat: 222-2232/ 222-3010

Cawangan:

Kuala Belait: 333-2445/ 334-0252

Kaunter Takaful

BSB: 223-7725
Beribi: 245-1258
Gadong: 245-1935
Berakas: 238-1868
Lambak: 234-2232
Tanjung Bunut: 266-2132
Tutong: 426-1626