SKIM TAKAFUL MOTOSIKAL

Perlindungan yang menyeluruh kepada motosikal dan peserta
Untuk memenuhi keperluan Undang-Undang Akta Pengangkutan Jalanraya

Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah:

BSB: 2237724/ 2237725
Kuala Belait: 333-2445/ 3340252

Meja-Meja Takaful:
Beribi: 2451258
Gadong: 2451935
Berakas: 2381868
Lambak: 2342232
Tanjung Bunut: 2662132
Tutong: 2461626