PELAN TAKAFUL PEMEGANG KAD KREDIT

Memberikan perlindungan takaful kepada Pemegang Kad Kredit
Menyediakan manfaat takaful jika berlaku kematian atau kecacatan kekal akibat kemalangan atau penyakit
Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah:
Ibu pejabat: 222-2232/ 222-3010
Cawangan:
BSB: 2237724/ 2237725
Kuala Belait: 333-2445/ 334-0252

Kaunter Takaful:

Beribi: 245-1258
Gadong: 245-1935
Berakas: 238-1868
Lambak: 234-2232
Jerudong: 266-2132
Tutong: 426-1626