SKIM TAKAFUL KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK BAGI PELAJAR SEKOLAH

KEMATIAN atau keilatan/kecacatan kekal yang disebabkan oleh KEMALANGAN.
Memberikan perlindungan takaful kepada pelajar sekolah
Memberikan manfaat takaful kepada pelajar atau ibubapa yang disebabkan oleh kemalangan
Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah:

BSB: 2222232/ 2223010
Kuala Belait: 333-2445/ 3340252

Meja-Meja Takaful:
BSB: 2237725
Beribi: 2451258
Gadong: 2451935
Berakas: 2381868
Lambak: 2342232
Tanjung Bunut: 2662132
Tutong: 4261626