PELAN TAKAFUL KELUARGA & PELAN TAKAFUL KELUARGA UNTUK PELAJARAN

Pelan Takaful Keluarga (PTK) menawarkan perlindungan takaful dan simpanan bagi awda yang ingin merancang untuk mengumpul secara teratur sejumlah wang bagi kegunaan masa akan datang, seperti persediaan persaraan atau untuk ditinggalkan kepada ahli waris, jika ditakdirkan berlaku kematian atau keilatan kekal.

Pelan Takaful Keluarga Untuk Pelajaran adalah perancangan simpanan dan pelaburan bagi ibu-bapa atau penjaga yang berhasrat untuk mengumpul dana masa depan bagi membiayai pelajaran anak-anak.
Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah:

BSB: 2237724/ 2237725 (Ibu Pejabat)

Cawangan
Kuala Belait: 333-2445/ 3340252

Meja-Meja Takaful:
BSB: 2237725
Beribi: 2451258
Gadong: 2451935
Berakas: 2381868
Airport Mall: 2334220
Lambak: 2342232
Tanjung Bunut: 2670483
Tutong: 4261626