PELAN TAKAFUL GADAIJANJI

Menyediakan Takaful Gadaijanji (PTG) menyediakan perlindungan takaful bagi melindungi pembiayaan atau pinjaman yang didapati dari pihak bank, institusi kewangan ataupun dari majikan seperti pihak Kerajaan bagi membeli harta tetap seperti tanah, rumah, kenderaan dan sebagainya.

Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah:

Ibu pejabat: 222-2232/ 222-3010

Cawangan:

BSB: 2237724/ 2237725
Kuala Belait: 333-2445/ 334-0252

Meja-Meja Takaful:

Beribi: 245-1258
Gadong: 245-1935
Berakas: 238-1868
Lambak: 234-2232
Tanjung Bunut: 266- 2132
Tutong: 426-1626