Kiulap Branch

Unit 5, 6 & 7 Ground Floor,
Bangunan Suria, Kiulap

Kuala Belait Branch

Unit No.14, Block B Bgn Pg. Haji Ali Bersaudara Jalan Jaya Negara

The Airport Mall Takaful Desk

Perbadanan TAIB Airport Mall Unit 18 & 19, Spg 12-25 Kg Jaya Setia Berakas

Tutong Takaful Desk

Perbadanan TAIB Tutong
Unit 28, Tingkat 1,
Bgn. Abdul Malik & Anak-Anak

Gadong Takaful Desk

Ibu Pejabat (Head Office)
Jabatan Pengangkutan Darat

Berakas Takaful Desk

Pusat Memproses Mel
Jabatan Perkhidmatan Pos Lapangan Terbang Lama

Jalan Dewan Majlis Takaful Desk

Ibu Pejabat Jabatan Buruh Berakas
Jalan Dewan Majlis
GT.png