PELAN TAKAFUL KELUARGA BAGI PEMBANTU RUMAH

Memberikan manfaat perlindungan takaful jika berlaku kematian atau kecacatan/keilatan kekal samada akibat kemalangan atau penyakit Meringankan tanggungan kewangan majikan jika berlaku kematian ke atas pembantu rumah yang mana melibatkan kos perbelanjaan pengurusan dan pemulangan jenazah Untuk memenuhi keperluan Akta Buruh Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah:...

TAKAFUL RUMAH KEDIAMAN

Menyediakan perlindungan takaful jika berlaku kerosakan atau kehilangan dan InsyaAllah akan memmulihkan atau memperbaiki kediaman awda seperti sediakala sebelum kejadian, disamping untuk meringankan bebanan akibat bencana atau malapetaka. Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah: Ibu pejabat: 222-2232/ 222-3010 Cawangan: Kuala Belait: 333-2445/ 334-0252 Kaunter Takaful: BSB:...

PELAN TAKAFUL PEMEGANG KAD KREDIT

Memberikan perlindungan takaful kepada Pemegang Kad Kredit Menyediakan manfaat takaful jika berlaku kematian atau kecacatan kekal akibat kemalangan atau penyakit Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah: Ibu pejabat: 222-2232/ 222-3010 Cawangan: BSB: 2237724/ 2237725 Kuala Belait: 333-2445/ 334-0252 Kaunter Takaful: Beribi: 245-1258 Gadong: 245-1935 Berakas: 238-1868...

SKIM TAKAFUL MOTOSIKAL

Perlindungan yang menyeluruh kepada motosikal dan peserta Untuk memenuhi keperluan Undang-Undang Akta Pengangkutan Jalanraya Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah: BSB: 2237724/ 2237725 Kuala Belait: 333-2445/ 3340252 Meja-Meja Takaful: Beribi: 2451258 Gadong: 2451935 Berakas: 2381868 Lambak: 2342232 Tanjung Bunut: 2662132 Tutong: 2461626

SKIM TAKAFUL KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK BAGI PELAJAR SEKOLAH

KEMATIAN atau keilatan/kecacatan kekal yang disebabkan oleh KEMALANGAN. Memberikan perlindungan takaful kepada pelajar sekolah Memberikan manfaat takaful kepada pelajar atau ibubapa yang disebabkan oleh kemalangan Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah: BSB: 2222232/ 2223010 Kuala Belait: 333-2445/ 3340252 Meja-Meja Takaful: BSB: 2237725 Beribi: 2451258 Gadong: 2451935...

PELAN TAKAFUL KELUARGA & PELAN TAKAFUL KELUARGA UNTUK PELAJARAN

Pelan Takaful Keluarga (PTK) menawarkan perlindungan takaful dan simpanan bagi awda yang ingin merancang untuk mengumpul secara teratur sejumlah wang bagi kegunaan masa akan datang, seperti persediaan persaraan atau untuk ditinggalkan kepada ahli waris, jika ditakdirkan berlaku kematian atau keilatan kekal. Pelan Takaful Keluarga Untuk Pelajaran adalah perancangan simpanan dan...

SKIM TAKAFUL PEMILIK RUMAH KEDIAMAN/KANDUNGAN

Mendirikan atau membeli rumah merupakan satu perbelanjaan yang paling besar dalam hidup awda. Dengannya seisi keluarga dapatlah berteduh dalam keadaan selesa dan aman sentosa. Bagaimanapun ingatlah, jangan awda lalai dan leka dalam membuat persediaan yang tepat untuk melindungi asset awda yang berharga ini. Awda mungkin akan menyesaliny apabila saat yang...

PELAN TAKAFUL SISWA

Pelan Takaful Siswa menyediakan kemudahan kepada ibu-bapa atau penjaga yang merancang untuk mengumpul sejumlah wang khusus bagi tujuan menghasilkan dana biasiswa anak-anak. Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah: BSB: 2222232/ 2223010 Kuala Belait: 333-2445/ 3340252 Meja-Meja Takaful: BSB: 2237725 Beribi: 2451258 Gadong: 2451935 Berakas: 2381868 Lambak:...

PELAN TAKAFUL GADAIJANJI

Menyediakan Takaful Gadaijanji (PTG) menyediakan perlindungan takaful bagi melindungi pembiayaan atau pinjaman yang didapati dari pihak bank, institusi kewangan ataupun dari majikan seperti pihak Kerajaan bagi membeli harta tetap seperti tanah, rumah, kenderaan dan sebagainya. Untuk keterangan lanjut , sila hubungi nombor-nombor yang tertera dibawah: Ibu pejabat: 222-2232/ 222-3010 Cawangan:...